odan partner Vašeg motornog ljubimca

U slučaju bilo kakvih pitanja ili konkretnih sugestija molimo da nas kontaktirate na sljedeću adresu:

AUTOPRIZMA d.o.o.
Bleiburških žrtava 156
88000 Mostar

ili na ove telefone:

Telefon: +387 36 333 690
Fax: +387 36 333 692
E-mail: info@autoprizma.com